Iskolánkról


Iskolánk története

33610507

Iskolánk az avasi lakótelep első iskolájaként 1975. szeptember 1-jén nyitotta meg kapuját.

Az elmúlt 30 év alatt iskolánk beépült a körülöttünk élő családok életébe. Ez az idő szinte már történelem, hisz csak a kezdettől fogva itt tanítók emlékeznek arra, milyen élet volt itt,

amikor a 80-as évek elején közel 1600 gyerek járt az iskolába, s közel 100 pedagógus volt felelős a nevelő-oktató munkáért.

Kezdettől angol nyelvi tagozatos iskola vagyunk.

1985-től az I. Oktatási Törvény lehetőséget adott egy önállóbb, sajátos arculatú iskola kialakítására: folytattuk a színvonalas idegen nyelvi oktatást, de tovább is gondoltuk lehetőségeinket.

1986-ban megindult az anyanyelv NYIK (Nyelvi Irodalmi Kommunikációs Nevelés) program szerinti oktatása.

1988 óta viseljük Kazinczy Ferenc nevét. Vállaltuk és valljuk a nagy nyelvész gondolatait, s az általa sugallt nevelési lehetőségeket: „A hazai nyelv a nemzeti szeretetnek legszorosabb kapcsa.”

1989-től kísérletezzük és gyakoroljuk a diagnosztikus vizsgáztatást, mely mára már bevált gyakorlattá alakult.

1990 óta készítünk pedagógiai programot, foglalkozunk helyi tantervfejlesztéssel. Diákönkormányzatunkat egyesületi formában szerveztük meg. Ettől az évtől dolgozunk pedagógiai műhelyben, ma már az Alkotó Pedagógusok és Nevelőintézmények Egyesületében (APNE). Eredményeink – a nehézségek ellenére – figyelemre méltóak. Szakmai eredményességünk biztosítéka tantestületünk felkészültsége.

1992-ben „A minőség elvét tudatosan vállaló iskolák” c. KÖFA pályázaton támogatást kaptunk.

1993-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet szakmai kiadványaiban (Hogyan készítsünk helyi tantervet?; A kísérleti vizsgarendszer tapasztalatai B-A-Z. megyében) megjelentek publikációink.

1994-től működik – szervezett keretek között – a Zsarátnok Bábcsoport.

1994-ben indítottuk a Fifti-fifti alternatív programot, s ’95-ben KOMA támogatásban részesült helyi tantervünk és a helyi vizsgarendszer működése.

1995-ben iskolánk 20 éves évfordulójára TÜKÖR c. kiadványunkban összefoglaltuk pedagógiai tevékenységünket.

1996-ban hat tantárgy általunk készített tantervét megvásárolta a Calibra Kiadó.

1997-ben nagyszabású szakmai továbbképzést rendeztünk XX. Iskolakonferencia néven, melyre elkészítettük pedagógiai programunk Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó helyi tantervét. Ez a kiadvány az Oktatási Minisztérium támogatásával megjelent könyv alakban is mintatantervként.

1999-től indult iskolánkban a magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás. Azóta bebizonyosodott, ha sikeres válogatással, jó képességű tanulók jutnak be az oktatási rendszerbe, nagyon eredményes a kisgyermekkori nyelvtanulás. Bázisiskolája lettünk a Nemzeti Tankönyvkiadónak is.

2000-ben két sikeres pályázatot könyvelhettünk el, mely meghatározta a további évek szakmai munkáját: az Oktatási Minisztérium COMENIUS 2000 Minőségbiztosítás az oktatásban elnevezésű fejlesztésére, valamint a TEMPUS Közalapítvány által hirdetett SOCRATES projektre – mely a nemzetközi kapcsolatok kiépítését segítette megvalósítani iskolánkban – nyertünk támogatást.

2001-től a COMENIUS 2000 I. modell kiépítését FSI-ként (Felkészítést Segítő Intézmény) segítettük 4 miskolci és 2 vidéki intézményben másfél éven keresztül.

2002-ben a Közoktatás Minőségéért Díj pályázaton Partnerközpontúság Kategóriában Oklevél elismerésben részesültünk, melyet országos viszonylatban is kiemelkedő sikerként tekinthettünk.

Bekapcsolódtunk a PHARE – Együtt, eredményesebben – projektbe, mely az Avasi Gimnázium vezetésével arra vállalkozott, hogy a lakótelep hátrányos helyzetű, de tehetséges gyermekeinek adjon fejlődési lehetőséget. A program célja: tehetséggondozás, hátránykompenzáció. Ebben a projektben kiváló lehetőség nyílt a kollégák és gyermekek együttműködésére iskolán belül és a lakótelep többi iskolájával, valamint a Városi Pedagógiai Intézettel és a Garabonciás Művészeti Iskolával.

2002 márciusában a „XXI. századra nevelünk” címmel országos iskolakonferenciát rendeztünk.

Tapasztalatcsere keretében Angliából érkezett pedagógus kollégákat fogadtunk a Középszer utcai Óvodával közösen.

Nagyszabású korszerűsítést hajtottunk végre iskolánk számítógép-parkját illetően. 16 számítógépből álló korszerű, internetes gépparkot adtunk át, biztosítva az iskolai informatika oktatás magas színvonalát.

2003-ban sikeresen pályáztunk és támogatásban részesültünk a HOLCIM által kiírt környezetvédelmi pályázaton.

 

.A továbbiak szerkesztés alatt.

 

a7214b-link