Pályaorientációs nap – könyvtári kérdések, totók, kvízek


Pályaorientációs nap – könyvtári kérdések, kvízek, totók alsósoknak, felsősöknek – megoldásaid érdemes eljuttatnod a könyvtárba (nem kell az összes feladatot megoldanod hozzá [2-3-4 feladat megoldása elegendő)], mert a jó megfejtők között jutalmat sorsolunk ki! 2023.nov.20.- 2023. dec.5.

Új feladatok

 1. Egy betű is okozhat galibát! Sokszor egy-egy betűcsere is nevetségessé teheti íróját Az alábbi mesterségneves szólásokban és közmondásokban éppen a mesterségnevek „elírása” okoz galibát, zavart. Íme néhány példa: Maga van, mint a verga a vásárban. verga – varga (Egyedül maradt…) A szakár is király a maga konyhájában. szakár – szakács (Saját hatáskörén belül szabadon rendelkezik.) Akkor látott vizet, amikor a bábu megfürdette. bábu – bába (Nagyon piszkos.) Ha megfigyeltétek, ezek a szólások, közmondások könnyűszerrel értelmessé alakíthatóak egy-egy betű cseréjével. Tegyétek helyessé az alábbi szólások és közmondások hibás mesterségneveit! Segít a szólások és közmondások magyarázata. a.) Kevély, mint a síró lánya. síró – ……………… (Gőgös lányra mondják.) b.) Nem fér meg két tudás egy csárdában. tudás – ……………….. (Két hangadó nem jön ki egymással veszekedés nélkül.) c.) Ne vicsorogj, mint a fazekés ebe! fazekés – …………….. (Ne nevess olyan hangosan!) d.) Bobosnak termett! bobos – ………………. (Kis termetű fiúra mondják.) e.) A rossz kántőr a szép éneket is csúnyán dalolja. (Az ügyetlen a jó szerszámmal sem tud jót készíteni.) kántőr – ……………… f.) A kovász is azért tartja a fogót, hogy meg ne égesse a kezét. (Senki sem akar magának ártani.) kovász – ……………… g.) A mészárus nem könyörül a bárányon. mészárus – …………… (Az ártani akaró nem ismer könyörületet.) h.) Mikor púp nincs, a bába is keresztel. púp – …………………. (Szükségből a rosszabbal is megelégszünk.) i.) Vigyorog, mint a pók kutyája a kiflire. pók – …………………. (Arra mondjuk, aki ostobán nevet.) j.) Engem akarsz, a tatárod kioktatni? tatárod – ……………… (Jobban tudok valamit, mint te…)
 2.  Mesterségnév a „j”-t tartalmazó szavak kezdőbetűiből Pótoljátok j vagy ly betűkkel az alábbi szavakat! Ha jól dolgoztatok, a „j”-vel pótolt szavak kezdőbetűiből egy mesterségnevet olvashattok össze. borbé….., esztergá…..os, pa…..zsműves, furu…..akészítő, zsinde…..faragó, ká…..hás, é…..eliőr, piszto…..műves, se…..emfestő, köz…..egyző, zsem…..esütő Az összeolvasható mesterségnév:………………………………(másik nevén sütő) A megfejtésül kapott mesterember milyen termékeket készít?  Soroljatok fel minél többet! ………………………., ……..…………., …………………., ………………….., ………………………., ………………………., ……………………….., ……………………….., ………………………., ………………………., ………………………., ………………………., ___________________________
 3.  Mivel dolgoznak? Egészítsétek ki a hiányos mondatokat a hiányzó eszközök nevével! Segít a példa: Az író írógéppel írja le alkotását. a.) A kovács …………………………. hajlítja a vasat. b.) Az asztalos …………………………. darabolja fel a lécet. c.) Az eladónő …………………………. szeli ketté a kenyeret. d.) A szakács …………………………. kavarja a rántást. e.) A cipész …………………………. lyuggatja a bőrt. f.) A tanító …………………………. törli le a táblát. g.) A kőműves …………………………. vakolja a falat. h.) A cukrász …………………………. díszíti a tortát. _______________________________________________
 4. Bujkáló termékek Az alábbi írók és költők nevében egy-egy terméknév bujkál. Keresd meg ezeket a termékneveket és írd utánuk, hogy ki, melyik mesterember készíti! Segít a példa: vers: Verseghy Ferenc termék= mester:költő
 • Barcsay Ábrahám ……………..… …………………. b.) Csizmadia Sándor ……………..… …………………. c.) Szilágyi Domokos ……………..… …………………. d.) Móra Ferenc ……………..… …………………. e.) Hollós Lajos ……………..… …………………. f.) Vajda János ……………..… …………………. g.) Cseke Miklós ……………..… …………………. h.) Szalai Borbála ……………..… …………………. ________________________________________________
 1.   Ki mit őriz? Kösd össze! A csikós libákat őriz. A kanász disznókat őriz. A juhász teheneket őriz. A gulyás juhokat őriz. A libapásztor lovakat őriz. ___
 2.  Szógyűjtés Melyek azok a foglalkozások, amelyekhez ész kell? Gyűjtsetek minél több -ész végű mesterségnevet! …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………. ____________________________
 3. Minden helyes szó 1 pontot ér!

Tréfás kérdések a.) Melyik ár a hordókészítés mestere? a…..………………….. b.) Melyik ár a lisztőrlés mestere? a…..………………….. c.) Melyik ár a haszonleső kereskedő? a..…………………….. d.) Melyik ár az éléstár kulcsainak őrzője? a…..………………….. e.) Melyik ár foglalkozik bankügyletekkel? a…..………………….. f.) Melyik ár a pásztor munkáját segítő legény? a…..………………….. g.) Melyik ár végez víz alatti munkát? a…..………………….. h.) Melyik ár oktat-nevel gyerekeket? a…..………………….. i.) Melyik ár a csomaghordás mestere? a…..………………….. j.) Melyik ár hírt továbbító megbízott? a…..………………….. k.) Melyik ár börtönőr? a…..………………….. l.) Melyik ár idomít állatokat? a…..………………….. m.) Melyik ár koronás uralkodó? a…..………………….. n.) Melyik ár lovas katona a huszárság kötelékében? a…..………………….. o.) Melyik ár bányász? a…..………………….. p.) Melyik ár vezető állású személy ügyeit intéző alkalmazott? a…..………………….. r.) Melyik ács szövéssel foglalkozó iparos? a…..………………….. s.) Melyik ács süt-főz? a…..………………….. t.) Melyik ács fordító? a…..………………….. u.) Melyik ács patkol lovat? a…..………………….. v.) Melyik ács kelt tészta? a…..………………….. Kakukktojás Melyik szó lóg ki a sorból? a…..………………….. Miért? mert…………………………………………………………………… _______________________________

 1. Egybe vagy külön írjuk? Helyezd a mondatokba a következő két szót! ezermester ezer mester ……………………………… dolgozik a gyárban. Az ……………………………… mindenhez ért. _______________________________________________
 2.  Gondoltam egy mesterségnévre…

Gondoltam egy mesterségnévre, három szótagból áll, első és utolsó tagja értelmes magyar szó, középső szótagja a süsü szó fele, legfontosabb terméke a mézeskalács. A gondolt mesterségnév: _________ + _________ + __________

 

Régi kérdések:

1.Régi mesterségek – TOTÓ Írd le a helyes megoldás betűjelét a kérdések száma után!

 1. ARDÓ
 2. a) erdész
 3. b) kéményseprő
 4. c) faárus
 5. CSISZÁR
 6. a) felszolgáló
 7. b) építőmester
 8. c) fegyverkovács
 9. CSUVÁR
 10. a) írnok
 11. b) fuvaros
 12. c) aratómunkás
 13. DRAGOMÁN
 14. a) tolmács
 15. b) tejárus
 16. c) trombitás
 17. ÉGBENÉZŐ
 18. a) csillagász
 19. b) dohánykertész
 20. c) csizmadia
 21. FÉNYÍRÓ
 22. a) juhász
 23. b) fényképész
 24. c) udvari írnok
 25. FUKAR
 26. a) pénzváltó
 27. b) szakács
 28. c) fuvaros
 29. GAJDOS
 30. a) hóhér
 31. b) zenész
 32. c) mészáros
 33. KASZAB
 34. a) mészáros
 35. b) molnár
 36. c) aratómunkás
 37. KIÁLTOZÓ
 38. a) éjjeliőr
 39. b) vásári mutatványos
 40. c) versenybíró
 41. KOLORISTA
 42. a) festő
 43. b) zenész
 44. c) énekes
 45. PORKOLÁB
 46. a) börtönőr
 47. b) cukrász
 48. c) marhapásztor
 49. SUHANCÁR
 50. a) hírvivő
 51. b) juhászbojtár
 52. c) testőr

13+1. TŐZSÉR

 1. kútásó
 2. kecskepásztor
 3. kereskedő
 4. Összekeveredett szakmák Az összekeveredett betűkből rakd ki a foglalkozásokat!
 5. RÁTAN _______________________
 6. FETŐS________________________
 7. VÉGYÜD______________________
 8. SZTALAOS____________________
 9. CÉRNIP_______________________
 10. ÉTPÍÉSZ_______________________
 11. ZŰTOTLÓ_____________________
 12. SEŐKMŰV____________________
 13. PÁOLÓŐN____________________
 14. NIFROMATISUK_______________
 15. SZÁKRUC____________________
 16. ZOKTEMIKUS_________________
 17. NVKTÁOSRYÖ —————————-

 

 

 

 1. RÉGI MESTERSÉGEK KVÍZE
 2. Mivel foglalkozik a vincellér? a, almával b, szőlővel c, eperrel
 3. Melyik mesterség termékei: puttony, kád, hordó? a, bognár b, bodnár c, borbély
 4. Kihez fordultak régen, ha új kerék kellett? a, ács b, bognár c, ószeres
 5. Agyagból készített használati tárgyakat a.. a, szűcs b, bádogos c, gerencsér
 6. Ki foglalkozott állatbőrök cserzésével? a, tímár b, szűcs c, csizmadia
 7. Ki készítette a bundákat, prémeket? a, varga b, szűcs c, bojtár
 8. Ereszcsatornákat, tűzhelyeket készített a … a, bádogos b, kovács c, varga
 9. A kereskedőt régen úgy hívták.. a, juhász b, kalmár c, drótostót
 10. Melyik mesterség foglalkozott a disznókkal? a, kanász b, gulyás c, juhász
 11. Ki terelgette a marhákat? a, juhász b, gulyás c, kanász
 12. Ki foglalkozott a juhokkal? a, kondás b, juhász c, gulyás
 13. Ki szőtte a vásznakat? a, varga b, takács c, tímár

 

 

 1. Írd a felsorolások után a foglalkozást is, és karikázd be, írd le a kakukktojást!

Melyik foglalkozás eszközei?

 1. olló cérna fűrész   mérőszalag
 2. fecskendő fakanál védőruha  létra
 3. malter levél bicikli   válltáska
 4. számítógép lázmérő íróasztal  nyomtató
 5. habüst mérleg cukor   fésű
 6. deszka szalámi kalapács  szög
 7. virág masni tűzhely   celofán
 8. ecset motor vászon   festék
 9. injekció köpeny orvosi táska  földgömb
 10. gyerekek tábla vízvezeték  könyv

 

 

 1. Szakmák kvíze

Melyik szakmáról van szó! Írd a vonalra, hogy melyik foglalkozásra gondoltunk.

 1. Különböző vendéglátó egységekben dolgozik, például éttermekben, büfékben. A vendég által igényelt ételeket az asztalhoz viszi. ________________________________________________________________________
 2. Arcápolást, testápolást és ápoltabbá teszi az arcbőrt. egészségápolást végez. Eltünteti a bőrhibákat, szebbé és ________________________________________________________________________
 3. Legfőbb feladata a közbiztonság és a belső rend védelme. Főbb feladatköre például a bűnmegelőzés, bűnüldözés. ________________________________________________________________________
 4. Gépjárművek karbantartásával, javításával foglalkozik. Elvégzi a szükséges, rendszeres felülvizsgálatokat, műszaki vizsgáztatást. Dolgozhat szervizben, de lehet saját műhelye is. ________________________________________________________________________
 5. Fő feladatköre faipari termékek készítése, szerelése, javítása, felújítása és bútorok gyártása. _______________________________________________
 6. Foglalkozásokat vezet, együtt játszik a gyermekekkel. 3-6 éves korú gyermekek gondozási, fejlesztési, nevelési feladatait látja el. ________________________________________________________________________
 7. Feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása. Hiányszakmának számít. ________________________________________________________________________
 8. Az emberek egészségének megóvásával, a betegek gyógyításával valamint a betegségek kialakulásának megelőzésével foglalkozik.  ________________________________________________________________________
 9. Munkáját a szabadban végzi. Ellenőrzi a faállományt, gondoskodik a vadállományról, károk megakadályozásában vesz részt, védi az erdőt. ________________________________________________________________________
 10. Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók és csapatok felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai ismereteit, versenyszabályait. ________________________________________________________________________

 

 1. Elbújt szakmák, hivatások

A táblázatban 20 szakma van elrejtve vízszintesen és függőlegesen. Keresd meg és írd le azokat!

 

H E G E S Z T Ő L B
I L A S Z T A L O S
S A X X E Á P O L Ó
Z D K E R T É S Z Á
O Ó P Z S Á R K U C
B X L I Z S Á R O B
A L Ú B Á D O G O S
F O T U M O L N Á R
E V R R K S Z A B Ó
S Á É K É Ö S T X K
T S C O S V É B P I
Ő Z N L Z T D O É R
W I I Ó Í Ö R N K Á
Ű D P C T R E K L C
R U A K Ő M Ű V E S