Tájékoztató a gyógytestnevelés foglalkozások rendjéről

A gyógytestnevelés ellátását a B.-A.-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Miskolci Tagintézményének gyógytestnevelő tanárai végzik a kijelölt intézményekben, az alábbi törvények és rendeletek alapján:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről

A legfontosabb tudnivalók az alábbiak:

* A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi vagy szakorvosi szűrővizsgálat alapján gyógytestnevelés-órára kell beosztani.

* A gyógytestnevelést legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében kell megszervezni, heti egy tanórai foglalkozás keretében úszás órát kell tartani.

* Biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ha a tanuló a testnevelésórán is részt vehet, akkor a gyógytestnevelés- és a testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát.

* A pedagógus a tanuló teljesítményét rendszeresen érdemjeggyel értékeli, félévkor és a tanítási év végén osztályzattal minősíti. Amennyiben a tanuló csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, ha gyógytestnevelés és testnevelés órán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő együtt végzi.

* A gyógytestnevelés ellátása a tanév rendjéhez igazodik.

* A tanév rendjétől eltérő kezdés vagy befejezés csak az iskolaorvos vagy a szakorvos véleménye alapján kezdeményezhető.

* Ha a tanuló a tanítási óráról távol marad, mulasztását igazolnia kell.

* Ha a tanulónak az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és emiatt a tanuló teljesítménye nem volt érdemjeggyel értékelhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen.

* Az ellátás ingyenes, az úszás finanszírozását a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. Úszójegy felíratása nem szükséges.

* Az intézmények területén a házirendet, valamint a tűz-, és balesetvédelmi szabályokat be kell tartani. Az öltözőket a foglalkozás előtt és után 15 perccel lehet igénybe venni, ezt követően az intézmények területét el kell hagyni.

* Az öltözőkben felügyelet nélkül hagyott, illetve a foglalkozásokra behozott értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk. Több kijelölt intézmény területén kamerarendszer működik.

Author: Kazisuli

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük