Kazinczy embléma kitakarítása


Az iskola Diák Önkormányzatának tanulói Fülep Teofil tanár úr vezetésével a hátsó udvar rézsüjén található Kazinczy emblémát tették rendbe a szokásos őszi munkálatok keretében.